№75 Мектеп Орто жалпы билим беруучу мектеп №75

Гордимся

Яковлева Светлана Вячеславовна
Асанбек кызы Гүлжамал
Яковлева Светлана Вячеславовна
Асанбек кызы Гүлжамал
Сагындык Аманбек